محبوبيت علويان
بررسی علل نفوذ تشیع
محبوبیت علویان در میان مردم یکی از دلایل اصلی نفوذ تشیع در سرزمینهای مختلف است . این مسأله در مورد عراق ، افزون بر آن که ناشی از دوستی اهل بیت (علیهم السلام) بود ، جنبه ی سیاسی نیز داشت . اهالی کوفه ، علویان را با پیشینه ای که از حکومت علی (علیه السلام) داشتند لایق رهبری می دیدند . در مناطق دیگر ، مح…
دلیل گرایش ایرانیان به تشیع
 علل نفوذ تشیع در ایران عبارت است از: ۱. جاذبیت اسلام و وجود مبارک پیامبر اکرم(ص)؛ ۲. محبوبیت علویان؛ بویژه ائمه اطهار(علیهم السلام)؛ ۳. روحیه ظلم ستیزیِ ائمه(علیهم السلام) و علویان؛ ۴. زهد، تقواى عدالت امامان معصوم(علیهم السلام) و علویان؛ بی‏ گمان، رهبران شیعى و پیروانشان در انجام فرایض دینى بسیار مقید…