نوشته‌ها

بدبینى به نفس یکی از راه های تشخیص بیماری نفس

 اشاره: تشخیص و درمان بیماریهای نفسانی و معنوی راه های متعددی دارد. تا امراض نفسانی تشخیص داده نشود و خود انسان به آن پی نبرد هرگز برای درمان آن کاری انجام نمی دهد برای اینکه چنین شخصی اصلا خود را بیمار نمی داند بلکه حتی از این گونه بیماریها مانند تکبر، دروغ گفتن، شهوت رانی، دزدی، خوردن مال مردم و ام…

خطبه متقین

خُطبه مُتقّین، از خطبه‌های مشهور امیر مؤمنان(علیه السلام) که بنا به درخواست یکی از شیعیان به نام هَمّام ایراد شده است و از این رو، به خطبه همام نیز مشهور است. امام علی(علیه السلام) در این خطبه که در نهج البلاغه آمده، پرهیزکاران را توصیف می‌کند. در این خطبه، رفتارهای فردی، اجتماعی و عبادی متقین چنان به تصویر …

احسان در خانواده از دیدگاه قرآن

یکی از مفاهیم عام اخلاقی، مفهوم احسان است که به عنوان یکی از مفردات حوزه خانواده در قرآن، قابل بررسی و تبیین می‌باشد. این واژه با توجه به آیات ذیل مورد تحقیق قرار می‌گیرد: «و وصینا الانسانَ بوالدیه حُسنا»(العنکبوت/۸) (۱). «و بالوالدینِ احسانا»(البقره/۸۳). احسان، از ریشه حسن می‌باشد و عبارت است از هر چیزی که موج…