نوشته‌ها

دشمنی با شیعه دشمنی با پیامبر اسلام (ص) :

اشاره: در احادیث نقل شده که دشمنی با شیعه در حقیقت دشمنی با پیامبر اسلام(صلی‌الله علیه و آله و سلم) است. این به خاطر آن است که شیعه حزب خدا و حزب پیامبر اسلام است و به همین دلیل در روز قیامت پیامبر اسلام از شیعیان شفاعت می کند و در نتیجه شیعیان وارد جهنم نمی شوند. در این نوشته به چند حدیث در این رابطه ذ…