مبانی اعتقادی
کتابشناسى موضوعى شیعه
اشاره: مذهب شیعه در طول تاریخ فراز و نشیبهای بسیاری داشته است. این مذهب از سوی حاکمان غاصب و جور همیشه مورد هجمه های سیاسی، نظامی و فرهنگی قرار می گرفته است. فضای اختناق آمیز حاکمان وقت همیشه در صدد تضعیف و نابودی پیروان این مذهب بوده اند. اما در عین حال مذهب شیعه در همین فضای نا مناسب باعث حفظ اسلام …
تلاش‏ها و مبارزات فرهنگی امام هادی (علیه‌السلام)
 اشاره: همه امامان معصوم در برابر جهل، ظلم و دشمنان اسلام به مبارزه پرداخته اند. منتها هی از امامن بر طبق خواست خداوند و مقتضای سیاست و جامعه به انواع مختلف مبارزه نموده اند. یکی از مبارزات اهل بیت(علیهم‌السلا) مبارزه فرهنگی است. در این نوشته مختصر از مبارزه فرهنگی امام هادی(علیه‌السلام) در فضای اختناق …