مادر امام سجاد
بى بى شهربانو(س) مادر امام زين العابدين (ع)
  بى بى شهربانو(س) مادر امام زين العابدين (ع) شهربانو دختر يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني ايران (حکومت 632تا 651م) همسر امام حسين (ع) و مادر حضرت امام زين‌العابدين (ع) بود. زندگي او در پرده‌اي از ابهام است و روايات مختلف از اسارت، ازدواج، فوت و محل دفنش در تاريخ وجود دارد. حتي عده‌اي بر ا…