لیبرالیسم
دین‏ پژوهى در غرب
اشاره: امروزه همواره بحث از تغییر و تحول است. تحولی فراگیر که به زعم عده ای، در ثابت ترین معیارهای بشری رسوخ نموده است و بسان موریانه ای، پایه های ثبات را در حیات انسان متزلزل می‌سازد. در نظر معتقدان به این فرایند، هیچ یک از معارف بشری در برابر این تغییرات، تاب مقاومت نخواهد داشت وحتی ارزشهای مقدس و…
اقتصاد در خانواده (۱)
قدمت ازدواج، همپاى پیدایش بشر است. در نخستین نجواى رازگونه، آدم ابوالبشر به خداوند مى‌گوید: پروردگارا! در برابر خود، کسى را مى‌بینم که در دلم، میلى و انسى به او احساس مى‌کنم؛ و چون خداوند یگانه، نجواى بنده ى یکدانه‌اش را شنید فرمود: اگر او را مى‌خواهى، از من بخواه و وصال او را از من طلب کن...(۱) از …