كيوان كاشانى
مهدى طبیب کیوان کاشانى.
اشاره: حاج میرزامهدى طبیب (کیوان) کاشانى (زنده تا سال ۱۲۹۴ ه.  . ق) از شعراى آیینى و گمنام نیمه دوم سده سیزدهم هجرى است. کیوان، ایام کودکى و نوجوانى را در زادگاه خود کاشان سپرى کرد و به تحصیل علوم متداول زمان خصوصاً علم طب پرداخت و مدتى در کاشان به امر طبابت مشغول بود. سپس راهى پایتخت . تهران . شد و د…