قوم گرایی
موقعیت شیعیان در قطر، کویت و امارات متحده عربی
اشاره: کشور قطر با وسعتی قریب ۴۳۷ کیلومتر مربع، طولی برابر ۱۶۰ کیلومتر و عرضی بین ۵۵ تا ۹۰ کیلومتر، یکی دیگر از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است که به دلیل موقعیت جغرافیایی، اهمیت ژئوپلیتیکی خاصی دارد. این کشور از شرق ، با امارات متحده و عمان مرز مشترک دارد. بخش های جنوبی و قسمت هایی از بخش های غربی آن با کشور ع…