قدرت خداوند
امام رضا(علیه السلام) و تبیین عقائد اسلامی
اهل حدیث برای خداوند اعضا تصور می‌کردند، امام (علیه السلام) با رد این تصورات تفسیر درستی از مسئله رؤیت ارائه کرد که اگر مخالفت امام نبود اسلام نیز مثل دین مسیح منحرف می­شد و پیامبر مثل مسیح پسر خدا نامیده می­ شد. (ریشه های بت پرستی در اسلام توسط ائمه خشکانده شده است) ۱.علم و قدرت خداوند: درباره این مسئله ک…