نوشته‌ها

اختلاف در صدق الله العلی العظیم بین شیعه و سنی (وارد شد)

  اشاره: با وجود اینکه واژه «علی» در «صدق الله العلی العظیم» از صفات خداوند می باشد اما اهل سنت از این واژه استفاده نمی کنند. در این مقاله علت استفاده نکردن اهل سنت از این واژه بیان گردیده است.     قبل از پرداختن به اصل مطلب باید گفت عبارت «صدق الله العلی العظیم» عبارتی متبرک …