فوايد حجاب
آثار و فوايد حجاب
 1. آرامش خاطر نبودن حريم ميان زن و مرد و آزادى در معاشرتهاي ممنوع و بي‎بند و بارى، هيجانها و التهابهاى جنسى را فزونى مي‎بخشد و تقاضاى هر دو طرف را به صورت يك عطش روحى و يك خواست اشباع نشدنى در مي‎آورد و اين همان اختلاط روانى و روحى است. غريزة جنسى، قوة نيرومندى است كه هر چه بيشتر از آن سپرى شود، …