نوشته‌ها

موضع تشیع در انتقال فلسفه یونانى (در نهضت ترجمه)

آیا انتقال و علوم و فرهنگ یونان به جهان اسلام، راه طبیعى مانند «مجاورت فرهنگى‌» داشته یا در این نقل و انتقال، قصد و غرضى در کار بوده است؟ قطعا فلسفه یکى از انواع و صورت‌هاى تفکر است نه این که تفکر منحصر به فلسفه باشد البته در تاریخ اندیشه، این روش تفکر در یونان به وضع چشم‌گیرى وجود داشته و غالب بوده است و یون…

عقل گرایی و نقل گرایی در فقه سیاسی شیعه

«فیلون » اولین متفکر با نفوذی بود که خود را با مساله ایجاد توافقی بین فلسفه یونانی به عنوان یک حقیقت و شرع (کتاب مقدس) به عنوان وحی، و افلاطون و حضرت موسی روبه رو یافت. (۱) از سویی ترتولیانوس متفکر مسیحی در رد عقل و کفایت نقل برای حیات بشر، می گوید: بیچاره ارسطو که برای این مردم شیوه جدل منطقی، و فن ا…