فلسفه شناسي

نوشته‌ها

هانري کربن  

هانري کربن   Henry Corbin  از خاور شناسان برجسته فرانسه در عصر ما به شمار مي آيد و در ميان فصلاي ايران از شهرت فراواني برخوردار است .

کربن در سال 1903 ميلادي در شهر پاريس ديده به جهان گشود و در خانواده اي که به مذهب کاتوليک پايبند بودند ، پرورش يافت .

وي پس از گذراندن تحصيلات دبستاني و دبيرستاني ، براي آموختن فلسفه  به دانشگاه سوربن وارد شد و درسال 1925 به أخذ ليسانس از آن دانشگاه نايل آمد و در سال 1926 به گواهينامه عالي فلسفه (D.E.S ) دست يافت .

هانري کربن در پاريس به « مدرسه زبانهاي شرقي »  نيز وارد شد و در آنجا با زبان عربي و سانسکريت آشنايي پيدا کرد و در سال 1929 از اين مدرسه ، ديپلم گرفت .

کربن در سال 32- 1931 به دستياري دوستانش مجلّه اي با عنوان « اينجا و اکنون Hic et Nunc »  منتشر ساخت .

وي در طول تحصيل دانشگاهي ، ازاتين ژيلسون H.Gilson

که در فلسفه قرون وسطي تسلط داشت ، بهره گرفت وروش « تفسير متون فلسفي » را از وي آموخت .

همچنين از درسهاي خاور شناس نامدار فرانسوي لوئي ماسينيون Massignon  L.

سود برد .

در پاريس به فلسفه پديدار شناسي ادموند هوسرل E. Husserl  علاقه مند شد و فلسفه وجودي مارتين هايدگر M. Heidegger

   نيز سخت ، نظر او را جلب کرد به طوري که رهسپار آلمان شد و با هايدگر از نزديک تماس گرفت و شيوه «  تاويل فلسفي » را از وي آموخت و مجموعه مقالاتي از هايدگر را با عنوان « متافيزيک چيست ؟» از آلماني به فرانسه برگرداند .

هانري کربن در آلمان با ارنست کاسيرر نيز آشنا شد و از او که در باب « صورتهاي رمزي » مي انديشيد ، تأثير پذيرفت .

کربن به هنگام تحصيل فلسفه در دانشگاه از طريق ماسينيون به کتاب « حکمته الإشراق » اثر سهروردي دسترسي پيدا کرد و بدان دلبستگي يافت.

  در آستانه جنگ دوّم جهاني ( سال 1939 ) براي ديدن آثار خطّي سهروردي به استانبول سفر کرد و به دليل وقوع جنگ مدّت 6 سال در آنجا ماندگار شد و به پژوهش در آثار سهروردي پرداخت .

سپس در طيّ مأموريتي به سرزمين سهروردي يعني ايران پاي نهاد .

کربن در ايران با فضلاي اين سامان ملاقات کرد و به ويژه با سيد محمد حسين طباطبائي  فيلسوف نامور شيعي به مصاحبه و مذاکره پرداخت .

هانري کربن بخش « ايرانشناسي » را در انستيتو فرانسه بنياد نهاد و کتابخانه « مجموعه ايرانشناسي » را در تهران تأسيس کرد و کتب فلسفي و عرفاني و به ويژه برخي از رسايل فرقه اسماعيليّه را به چاپ رسانيد .

در سال 1949 موسسه « ارانوس » در سويس ، از کربن دعوت کرد تا در سلسله سخنرانيهايي که تحت عنوان « بشر و جهان اساطيري » برگزار مي شود ، شرکت کند .

کربن در مجمع ارانوس با کساني همچون کارل گوستاويونگ C.g.jung روانکاو و رمز گراي سويسي و ميرچه الياده M.Eliade که در تفسير اسطوره ها شهرت داشت و سوزوکي D.T.Suzuki استاد بوديسم ذن و ديگران آشنا شد .

در سال 1954 « مدرسه مطالعات عالي پاريس » هانري کربن را به جانشيني لويي ماسينيون برگزيد .

کربن در سال 1964 به اتفاق سيّد جلال الدين آشتياني به نشر متون گزيده اي از فيلسوفان ايراني ( از روزگاز مير داماد تا عصر حاضر ) تصميم گرفت و به تدريج آثاري را در اين زمينه منتشر ساخت .

در سال 1973 « انجمن شاهنشاهي فلسفه» در ايران ، او را به عضويّت انجمن و به سمت استادي انتخاب کرد .

کربن هر ساله به ايران مي آمد و در ان انجمن به تدريس فلسفه مي پرداخت و آراء خود را بر دانشجويان و شيفتگان فلسفه عرضه مي داشت .

هانري کربن در آستانه انقلاب اسلامي ايران يعني در اکتبر 1978 در پاريس ديده از جهان فرو بست .