فضولی
شیخ محمّد فضولى بغدادى.
اشاره: شیخ محمّد فضولى بغدادى (متوفاى ۹۶۳ ه.  . ق) از شعراى پرآوازه سده دهم هجرى است که به سه زبان آذرى و فارسى و عربى شعر مى سروده و تخلص شعرى اش (فضولى) بوده است. زادگاهش شهر حلّه، نشو و نماى او در بغداد بوده و از اکابر شعراى قرن دهم هجریى به شمار مى رفته است. وى داراى طبع شعرى روان و وقّاد بوده و …