فضل
کیفیت پذیرش ولایت عهدی از سوی امام رضا(ع)
 سید محسن امین شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا (علیه السلام) به سند خود در حدیثى روایت کرده است: چون امام رضا (علیه السلام) به مرو آمد، مامون به آن حضرت پیشنهاد کرد که امارت و خلافت را بپذیرد. اما آن حضرت امتناع کرد و در این باره گفت‏گوهاى بسیار درگرفت که حدود دو ماه طول کشید. و در تمام این مدت امام رضا…
سیّد عبدالهادى شیرازى(ره)
اشاره: فقیه فروتن على غلامى‏ تولد سیّد عبدالهادى شیرازى، فرزند آیهاللَّه سیّد اسماعیل شیرازى در سال ۱۳۰۵ ه'.ق. در شهر سامرا، در عراق دیده به جهان گشود. در همین سال پدرش درگذشت. سرپرستى او را آیهاللَّه العظمى میرزا محمّدحسن شیرازى (میرزاى بزرگ) که پسر عموى پدرش بود، بر عهده گرفت. اما هنوز هفت بهار از ز…