فرزندان حضرت على (ع)
نامگذارى فرزندان حضرت على (ع) به نام عمر و عثمان و ابوبكر
آيا درست است كه فرزندان حضرت على (عليه السلام) به نام عمر و عثمان و ابوبكر نامگذارى شده بودند؟ جواب: اولا: در آن عصر، اين اسامى، رايج بوده و بسيارى از صحابه، به اين نام بودند. اين را آقا اميرالمؤمنين (عليه السلام) به خاطر علاقه به آنها نبوده كه نامگذارى كردند. ابوبكر، كنيه است و اسم نيست؛ نام عثما…