فرانسوى
نخستين ترجمه لاتينى قرآن كريم 2
نخستين ترجمه لاتينى قرآن كريم 2 قسمت دوم چاپ اولين ترجمه قرآن كريم به زبان لاتين در سال 1542, سه تن از كسانى كه مشغول مطالعه اين مجموعه در شهر بازل بودند, سعى كردند اين ترجمه ها را منتشر كنند ولى با مخالفت هيأت حاكمه شهر مواجه شدند و مجلس نتوانست انتشار چنين كفريات و بدعتهايى را به عهده بگيرد و با پراكنده…