نوشته‌ها

شهید اول

  اشاره: شهید اول یکی از علمای و فقهای بنام شیعه است. کتاب لمعه او در حوزات علمیه شیعه معروف است. شهید اول خدماتی زیادی برای حوزه های علمیه و طلاب دینی انجام داده است. در این نوشتار به زنگینامه اجمالی این عالم بزرگوار پرداخته شده است.   زندگینامه فقیه اعظم و دانشمند گرانمایه "شمس الدین محمد ب…