فحشاء
نماز و رشد معنوی
 نماز از مهمترین و با ارزش ترین اعمال در دین اسلام است. نماز که با وصف وجوب و مستحب تشریع شده، برای تکامل معنوی انسان و تقرب به خدا است و نمازگزار با این عمل اگر با شرایط آن انجام شود صفای باطن پیدا کرده و مایه رشد معنوی او گردیده و در نتیجه او را از انجام کارهای پلید باز می دارد. نماز لگام انسان را گ…
نماز بازدارنده از فحشا و منکرات.
اشاره: تخمه پوک، هیچ گاه سبز نمى‏ شود و نماز بدون حضور قلب، تخمه پوک است. نمازى سبب دورى انسان از مفاسد مى‏ شود که با حضور قلب باشد وگرنه حرکت لب و کمر چنین خاصیّتى را ندارد. اگر مدرسه و دانشگاه به انسان رشد علمى مى ‏دهد به این معنا نیست که هرکس به مدرسه و دانشگاه رفت به آن رشد مى‏ رسد، بلکه به ای…