عموی امام رضا (ع)
ولادت حضرت امام محمدتقی، جواد الائمه(ع)
امام نهم که نامش «محمد» و کنیه اش «ابوجعفر» و لقب او «تقی» و «جواد» است در ماه رجب سال 195 هـ . ق در شهر «مدینه» دیده به جهان گشود. امام نهم ؛«محمد» و کنیه؛«ابوجعفر» و لقب ؛«تقی» و «جواد» ؛مدینه؛«زکی»، «مرتضی»، «قانع»، «رضی»، «مختار»، «متوکل» و «منتخب» ولادت حضرت امام محمدتقی، جواد الائمه(ع) تهی…