عملکرد آن
وهابیت و عملکرد آن در تاریخ معاصر
در رأس برنامه هاى فکرى وهّابیان مبارزه با افکار و اندیشه هاى ناب تشیّعِ دوازده امامى قرار دارد که کانون آن، کشور ایران با سرمایه عظیم و گران سنگ حوزه هاى علمیه و مراجع و علماى بزرگ است. عُیینه - محمدبن عبدالوهّاب نجدى تمیمى - عربستان وهابیت و عملکرد آن در تاریخ معاصر محمدبن عبدالوهّاب نجدى تمیمى …