علي(ع)
معجزات پیامبر(ص)(رد الشمس و شق القمر)
 سید علی اکبر حسینی معجزه از عجز، یَعِِِجز به معنای کاری است که دیگر مردمان از انجامش عاجز باشند.[۱] در واقع، معجزه، گواهی عملی از جانب خدای متعال بر حقانیت ادعای کسی است که مدعی پیامبری است و با خداوند در ارتباط؛ به همین دلیل است که قرآن کریم از آن به آیه[۲] و بینه تعبیر می­کند.[۳] شقّ ­القمر شق­القمر…
أسماء بنت عميس
أسماء بنت عميس، در ابتدا همسر جعفر بن ابي طالب بود و همراه او به حبشه مهاجرت كرد. او همسر خود را در سرپرستي مهاجران ياري نمود. اسماء پس از شهادت جعفر در جنگ موته، با ابوبكر ازدواج كرد و محمد بن ابي بكر متولد شد. اين بانوي بزرگ، در دورة خلافت ابوبكر، ارتباط نزديك خود را با خانوادة حضرت علي(ع)، به ويژه فاطم…