على غلامپور طالمى
چگونه می‌توان فکر کردن را به کودکان ‌آموخت؟
مقدمه معمولا معلمان، معترض هستند که یاد دادن یک سرى اطلاعات خشک و بی‌روح به بچه‌ها و یادآورى آن در امتحانات، بسیار سهل الوصول‌تر است از این که به آنها یاد دهیم که چگونه فکر کنند. آیا می‌توان اندیشیدن را به کودکان آموخت؟ تحقیقات می‌گوید: «بله». بخشى از تفکر، از تجربه نشات می‌گیرد، بنابراین براى این که بچه‌…
حسادت در کودکان
مقدمه حسد، یک پاسخ بهنجار عاطفى است که در نتیجه از دست دادن دوستى کسى یا احتمال و یا تصور آن ظاهر می‌شود. حسد همیشه متوجه اشخاص است، در صورتى که هدف خشم، شاید اشیاء، اشخاص و حتى خود شخص خشمگین باشد. پاسخ‌هاى ناشى از حسد گاهى با پاسخ‌هاى خشم شباهت زیاد دارند. گاهى نیز به علت حرکات ناشى از حسد نمی‌توان پی‌بر…
دلبستگى در کودکان
مقدمه دلبستگى عبارت است از پیوند عاطفى عمیقى که با افراد خاص در زندگى خود برقرار می‌کنیم، طورى که باعث می‌شود وقتى با آنها تعامل می‌کنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از این که آنها را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم. نوباوگان در پایان سال اول زندگى، به افراد آشنایى که نیازهاى جسمانى …
رشد خلاقیت در کودکان و جلوه‌هاى آن
مقدمه مطالعات روان‌شناسان درباره خلاقیت نشان داده است که خلاقیت نیز همانند سایر جنبه‌هاى انسان، از الگویى پیروى می‌کند. به نظر آنها، خلاقیت در اوایل زندگى و ابتدا در بازى کودک ظاهر می‌شود و به تدریج در جنبه‌هاى دیگر زندگى از قبیل کار، مدرسه، فعالیت‌هاى تفریحى و مشاغل تجلى می‌کند. ابتکارات یا تولیدا…
عواطف کودکان و عوامل موثر بر آن
مقدمه عواطف انسانها مانند هر یک از جنبه‌هاى شخصیتش، در نتیجه رشد و نمو ظاهر می‌شوند و از همان صورت کامل و ساخته و پرداخته در او وجود ندارند. بر اثر رشد بدنى و تکامل ذهنى و پاسخ‌هاى عاطفى، طفل دگرگون می‌شود و پیچیدگى بیشترى پیدا می‌کند. تاثیر و ارزش محرک‌هاى عواطف گوناگون کودک، همیشه یکسان نمی‌ماند. به ا…
کودکستان و مهد کودک
مقدمه کودکان بین ۲ تا ۶ سالگى، در مقایسه با نوباوگان و کودکان نوپا، زمان بیشترى را دور از خانه و والدین سپرى می‌کنند. طى ۳۰ سال گذشته، تعداد کودکانى که به کودکستان یا مهدکودک می‌روند، افزایش یافته است. این روند عمدتا به علت افزایش چشمگیر مشارکت زنان در نیروى کار است. در حال حاضر، مادران ۶۷ درصد از …
فرزندخواندگى
مقدمه افرادى که نمی‌توانند بچه‌دار شوند، کسانى که احتمالا اختلال ژنتیکی‌اى را انتقال می‌دهند، با آنهایى که مسن و مجرد هستند، ولى دوست دارند خانواده‌اى داشته باشند، بi طور فزاینده‌ا‌ى به فرزندخواندگى روى می‌آورند. آژانس‌هاى فرزندخواندگى معمولا سعى می‌کنند والدینى را بیابند که از نظر پیشینه قومى و مذهبى، م…