نوشته‌ها

تعلیم و تعلم از منظر قرآن

تعلیم و تعلم، از مهمترین امور سعادت‌آفرین براى بشر است. در سایه تعلیم بود که انسان، مسجود فرشتگان شد و در سایه تعلم است که انسان می‌تواند دیگران را رشد داده و از علم آنها نیز بهره‌مند شود. مفهوم تعلیم و تعلم تعلم به معناى یاد گرفتن و دانش آموختن است؛ چنان که تعلیم به معناى آموختن و آموزش دادن است.(۱) تعل…