على(ع)
جانشینی حضرت علی(علیه السلام)
اگر پيامبر(ص) حضرت على(ع) را به عنوان جانشين خود معرفى كرده بودند پس چرا صحابه با آن همه ايمانى كه داشتند، از جانشين ايشان حمايت نكردند؟ پاسخ: سؤال مزبور به چند بخش مى توان تقسيم و تجزيه و تحليل كرد، نخست آنكه آيا پيامبر(ص) حضرت على(ع) را به عنوان جانشين خود معرفى كرده بودند يا نه؟ پاسخ مثبت است. آيات و …