نوشته‌ها

متن گفتگوی «ابنا» با حجت الاسلام همایون

  اشاره: فرقه احمد الحسن از فرقه های انحرافی است که با ادعای دروغین نیابت، مهدویت و امامت خود را اعلام نموده است و در برخی از مناطق و عده ای را به دام خود انداخته است. در این رابطه گفتگویی با حجت الاسلام و المسلمین همایون انجام گرفته که در این مقاله منعکس گردیده است.     ۱. موضوع…