علم رِجال
تقدم‌ شیعه‌ در علم‌ رجال و درایه‌
تقدم‌ شیعه‌ در علم‌ درایه‌ و اوّلین‌ مُدَوِّن‌ در علم‌ درایه‌ حدیث‌ و تنویع‌ آن‌ به‌ أنواعی‌، که‌ در این‌ علم‌ نیز تقدّم‌ با شیعه‌ بوده‌ است‌، أبوعبدالله‌ حاکِم‌ نیشابوری‌ مشهور می‌باشد، که‌ در سنه‌ چهار صد و پنج‌ وفات‌ کرد، و کتابی‌ در پنج‌ مجلَّد تصنیف‌ کرد و نامش‌ را «معرفهُ علوم‌ الحدیث‌» نهاد. او…
تعارض حدیث خلافت سی ساله با حدیث «دوازده خلیفه»
شبهه احمد بن حنبل در مسند خود از سفینه نقل کرده که از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) شنیدم که مى فرمود: «خلافت سى سال خواهد بود آن گاه بعد از آن سلطنت و پادشاهى است».(۱) برخى از علماى اهل سنت این حدیث را مخالف با احادیث دوازده خلیفه دانسته اند. نووى از قاضى عیاض نقل کرده که او مى گوید: حدیث «الخلافه بعد…