علل
علت خشونت در عاشورا
پرسش: آیا نتیجه خشونت نبوی، موجب پیدایش خشونت در واقعه عاشورا از سوی دشمنان پیامبر نبود؟ پاسخ: بحث مدارا و خشونت سابقه طولانی در تاریخ انسان دارد و اینکه حادثه عاشورا نتیجه خشونت نبوی است یا از آثار حسد و کینه دیرینه بنی امیه نسبت به فرزندان هاشم است، جای تأمل و بحث دارد. به نظر می رسد حادثه عاشورا …
علل پیدایش نخستین فرقه‌های شیعه
چكيده مذهب حقه شيعه در طول تاريخ انشعابات فراواني به خود ديده است. اين انشعابات هر كدام به دليلي خاص بوده است. آنچه كه در اين نوشتار مي ‏آيد گذري بر برخي عوامل مهم پيدايش نخستين فرقه ‏هاي شيعي بوده است. بر اساس مهم ‏ترين يافته ‏هاي اين تحقيق عوامل متعددي را مي ‏ ‏توان به عنوان علل پيدايش نخستين فرقه ‏هاي…