نوشته‌ها

زوج‌های جوان این بندهای عقدنامه را بخوانند

بیشتر سردفترها، فقط صفحات عقدنامه را ورق می‌زنند و بدون هیچ توضیحی درباره مندرجات سند، با انگشت نشان می‌دهند که زوج‌ها کجاها را باید امضا کنند در حالی که سند ازدواج به خاطر مسوولیت‌آوربودنش، سندی مهم است که زوج‌ها به خصوص خانم‌ها باید از بند بند آن، مطلع باشند چون اگر غیر از این باشد، وقتی پیچ و خم‌ه…