عروس
رفتار درست و نادرست شب زفاف
در تلقی عمومی جامعه ما، شب ازدواج و شب زفاف، شب خوشبختی و رسیدن به آرزوهاست، اما شب زفاف شب خستگی هم هست، شب اظطراب و نگرانی است شب سر درد، شب گریه، شب سوزش معده و شب.... و حتی شاید شب بر باد رفتن آرزوها هم باشد. این که شب زفاف با جایگاهی که در فرهنگ اجتماعی ما دارد و اثرات آن بر زندگی ما این قدر درب…
رازهای همسرداری
صدا کردن از ابتدایی‌ترین روابط بین زن وشوهر ولی کاملا موثر در شیرین شدن؛ زندگی نحوه صدا کردن یکدیگر همسران است در این رابطه، به چند نکته اشاره می‌کنم. ۱- همسر خود را با لحن محبت‌آمیز صدا کنید. ۲- همان طور که در حدیث آمد است: ‹یدعوه باحب الاسماء الیه› او را به نامی صدا کنید که بیشتر دوست دارد. چه …