عدالت بین همسران

نوشته‌ها

عطوفت با همسر

رسول اکرم(صلى الله علیه و آله و سلم) با همسران خود، با عطوفت، مهربانی و عدل رفتار مى کرد و هرگز بین آنها تبعیض و ترجیح قائل نمى‌شد. در مسافرتها به قید قرعه، نام هر کدامشان می‌آمد، او را با خود به همراه مى‌برد(۱). آن حضرت، مطلقا خشونت اخلاقى نداشت، به ویژه در مورد زنان، نهایت رفق و مدارا را به کار مى‌برد و همواره تندخویى و بدزبانى همسران خود را تحمل مى‌نمود.(۲)

پی‌نوشت‌ها

۱-صحیح بخارى؛ ج ۴؛ ص ۱۶۳

۲-یکصد و بیست درس زندگى از سیره حضرت محمد (صلى الله علیه و آله و سلم )؛ حمید رضا کفاش