عدالت بین فرزندان
تبعیض ناروا
سال‌ها از بعثت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گذشته بود. هنوز افکار دوران جاهلیت و تبعیض بین فرزندان وجود داشت. روزی مردى عرب، براى انجام دادن کارى، دست دو فرزندش را گرفت و شرفیاب محضر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) شد. هنگامى که نشسته بود، یکى از فرزندان خود را در آغوش گرفت، به او محبت کرد…
رعایت نوبت بین فرزندان
روزى پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم) در حال استراحت بود، فرزندشان حسن(علیه السلام) آب خواست. حضرت برخاست و قدرى شیر دوشید و در کاسه‌ای ریخت و به دست وى داد. در این حال، حسین(علیه السلام) از راه رسید و دست دراز کرد تا کاسه شیر را از دست برادرش بگیرد، اما رسول خدا(صلى الله علیه و آله و سلم) از این کا…