نوشته‌ها

مناظره امام علی با معاویه..

اشاره: مناظره امام علی (علیه‌السّلام) با معاویه، در موارد مختلف از جمله، ابراز پشیمانی جنگ با حضرت و از یک نسل، بودن و غیره اتفاق افتاده است. ابن ابی الحدید گوید: روزی از روزهای صفین که معاویه سخت خویش را در تنگنای جنگ گرفتار دید به عمرو عاص گفت: «من به علی (علیه‌السّلام) نامه‌ای می‌نویسم باشد که ب…