عاجز
مناظره حضرت رضا علیه السلام با عمران صابیّ (2)
مناظره امام علی بن موسی الرضا علیه السلام با عمران صابیّ در باره خداوند در ادامه مناظره هنگامی که عمران  صابی در بخش اول در مورد  موجود واحد مجاب شد، گفت ولى پرسشى باقى مانده. امام فرمود : هر چه مى خواهى پرسش كن. گفت: در بارهء خداى حكيم مى پرسم كه او در چه چيزى مى باشد؟ و آيا چيزى او را احاطه نموده ا…
نديدن خدا دليلى بر نبودن او نيست
 خوشبختانه علوم مادّى با طرح مسائلى ـ كه بهترين ابزار براى نفى عقيده مادّى گرى و الحاد است ـ گور خود را با دست خود كنده است. شايد در گذشته يك دانشمند مى توانست بگويد: آنچه را كه حواس درك نكرده، قبول ندارم، امّا امروزه بر اثر پيشرفت علوم ثابت شده است كه: موجوداتى كه در عالم، قابل احساس نيستند به مراتب از…