طهارت گرفتن
آداب و سنن رسول اکرم (ص) در طهارت
هيچ گاه رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) در حال بول يا غائط ديده نشد. على (عليه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) چون مى خواست آب بينى يا خلط سينه خود را بگيرد سر خود را مى پوشانيد و سپس آن را دفن مى کرد. در هنگام آب دهان انداختن نيز چنين مى کرد. و چون مى خواست به بيت الخلاء رود نيز سر…