نوشته‌ها

بهائیت یک فرقه

بهائیت یک فرقه بهائیت از نظر علمای اسلام و مراجع تقلید، با توجه به انحراف از اصول و فروع مسلم اسلام، یک فرقۀ ضاله است. همچنین بهائیت به علت دارا بودن ویژگی‌هایی چون: . رهبران با هوش و زیرک، مغلطه گر، مقدس مآب و مستبد؛ . وجود تشکیلات منسجم بیت العدل که شبیه فراماسونری‌ها عمل می‌کند و. بهره برداری از تکنیک‌های ت…