صلابت
نقش قاطعيت و صلابت در تربيت كودك‏
 انسيه نوش آبادى اساساً پدر به برخوردارى از يك رابطه عاطفى قوى با كودكان خود از همان ابتداى كودكى جهت اجراى وظايف پدرانه خويش نيازمند است. وقتى رابطه عاطفى به دور از افراط و تفريط برقرار شد، مى توان گفت كه پدر نيمى از راه خود در مسير تربيت و انضباطدهى به كودكان را طى كرده است. اما اين به تنهايى كافى نيست. پد…
مدارا و قاطعيت پیامبر اسلام(ص)
اشاره : «مدارا» و «صلابت»، هر دو از سيره پيامبر(ص) و تعاليم قرآن كريم به شمار آمده و در حيات سياسي و اجتماعي پيامبر(ص) چه در فقدان قدرت و حكومت، و چه پس از تشكيل حكومت و كسب اقتدار، در گفتار و رفتار ايشان استمرار داشته اند. 1 «مُدارا» در لغت، به معني نرمش و ملاطفت و رفق با مردم و چشم پوشي از خطا…