صفا
شبهه تغییر قبله در دین اسلام
شبهه برخی شبهه می کنند با وجود اینکه  پیامبر اسلام خود را وفادار به آئین پیامبران بزرگ خدا مخصوصاً ابراهیم علیه السلام می داند در حالی که تمام پیامبرانی که از دودمان اسحاق فرزند ابراهیم بودند بیت المقدس را محترم می شمردند و به سوی آن نماز می خواندند ولی پیامبر اسلام(ص)از آن قبله روی گردانده و کعبه …
سید مهدی غضنفرى خوانساری(ره)
اشاره: عالم ربانى حضرت آیه اللّه آقاى حاج سید مهدى غضنفرى خوانساری( طاب ثراه)یکى از علمای مشهور خوانسار به شمار مى رفت. آن مرحوم فرزند حضرت آیهاللّه حاج سید محمدتقى غضنفرى خوانسارى در سال ۱۳۳۶هـ.ق مطابق با ۱۲۹۷هـ.ش در بیت علم و فضیلت در خوانسار به دنیا آمد.نسب شریف آن مرحوم از طرف پدرى، موسوی(ع) و از طرف ما…