صفار
محمد بن حسن بن فروخ صفار(- ۲۹۰)
ازیاران وشاگردان امام عسکری (ع) . محمد بن حسن بن فروخ ، ملقب به صفار(رویگر) . به احتمال بسیار ، صفارنسبت شغلی خود او یا حرفۀ خانوادگی اوبوده است . درمنابع متقدم انبوهی ازپرسش های او از امام حسن عسکری (ع) ، که در قالب نامه بوده، آورده شده و نشان دهندۀ آن است که مدتی طولانی در خدمت آن حضرت بوده است (شیخ طوسی …
محمد بن حسن بن فروخ صفار
از یاران امام حسن عسکری(ع) از چهره های سرشناس یاران ائمه (علیهم السلام) وراویان حدیث به شمار میآید، او را میتوان از بزرگان قرن سوم هجری برشمرد. ( اوایل قرن سوم ۲۹۰ ه.ق ) محمد بن حسن بن فروخ صفاراز یاران امام حسن عسکری (علیه السلام) می باشد واز چهره های سرشناس یاران ائمه (علیهم السلام) وراویان …