نوشته‌ها

تاثیر نماز بر وسواس‌هاى عملى

نمونه‌هاى آشناى زیادى از وسواس عملى را مى‌توان در جامعه اطراف پیدا کرد. از جمله این نمونه‌ها مى‌توان به افرادى اشاره کرد که گرایش به انجام مکرر فعالیت‌هایى معین، مثل شستشو و نظافت دارند و حتى پس از بارها شستشو و آب کشیدن، همچنان نسبت به پاک شدن شى مورد نظافت شک دارند! یا کسانى که هیچوقت از موثر بودن استح…