شيعه و سنّى
اختلاف بين شيعه و سنى در انجام وظايف دينى
از لحاظ اعتقاد بين شيعه و سنى نسبت به امامان اختلاف وجود دارد يعنى اهل سنت حضرت على (ع) را به عنوان امام اول قبول ندارند و ايشان را خليفه چهارم مى دانند از طرفى دين اسلام توسط حضرت محمد آورده شده پس چرا در بين انجام وظايف دينى به عنوان مثال نماز خواندن و طريقه وضو گرفتن بين اين دو گروه اختلاف وجود دار…
فاطمه (س) در تفاسير اهل سنت
مقدّمه «ايّها النّاس اعلموا انّی فاطمة و ابی‏ محمّد صلی‏ الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم ... لا اقول ما اقول غلطاً و لا افعل شططاً؛ ای مردم! بدانيد: من فاطمه ‏ام و پدرم محمّد صلی‏ الله‏ عليه ‏و‏آله ‏وسلم است... گفتار و رفتارم جز حق نيست.»1 سخن گفتن درباره شخصيت والايی كه مدال «سيّدة نساء العالمين» را از دست …