شرح صدر
معناى شرح صدر پیامبر(صلى الله علیه وآله)
خداى متعال در اولین آیه از سوره «الم نشرح» به یکى از مهمترین موهبت خویش به پیامبر(صلى الله علیه وآله) اشاره نموده مى فرماید: «آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم؟» (أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ). «نَشْرَح» از ماده «شرح» در اصل، به گفته «راغب» در «مفردات»، به معنى گسترش دادن قطعات گوشت و تولید ورقه ها…
ويژگى ‏هاى تبليغى پيامبر اسلام(ص) در قرآن
قرآن ماندگارترين اثر آسمانى و جاودانه ‏ترين كتابى است كه خداوند به منظور هدايت بشر بر قلب شريفترين بنده‏ اش محمد بن عبداللّه (صلی الله علیه وآله) نازل فرمود. جاودانگى اين كتاب بزرگ آسمانى، اقتضاى اين را دارد كه دربردارنده عميق‏ ترين و سودمندترين و جذاب‏ترين نسخه‏ هاى هدايت باشد. قرآن ناطق امام على بن…