نوشته‌ها

احمد بن ابى عبدالله  برقى

( اواخر قرن دوم ۲۸۰ ه.ق ) احمد بن ابی عبد الله برقی در اواخر قرن دوم در یکی از روستاهای شهر قم بنام (برق رود) و در یک خانواده معتبر و دوستدار اهل بیت به دنیا آمد . احمد دوران جوانی را در محضر پدر بزرگوارش محمد بن خالد برقی، که خود از شخصیت های بزرگ شیعه و از مشایخ روایت و شخصیتی مورد اطمینان نزد امام …