شبهای قدر
ولادت باسعادت امام مجتبى(علیه السلام) (15رمضان)
روز نیمه ماه رمضان روز پانزدهم ماه رمضان سال سوم هجرى، روز ولادت باسعادت امام مجتبى(علیه السلام) مى باشد،(1) و بنابر بعضى از اقوال، تولّد امام محمّد تقى(علیه السلام) در سال 195 در این روز واقع شده، البتّه این قول غیرمشهور است.(2) به هر حال این روز، روز بسیار بافضیلتى است و دادن صدقه و خیرات و کمک ب…