شاهد

نوشته‌ها

پیامبر اسلام (ص) شاهد امّت ها و انبیاء

از جمله ویژگی ها و اسامی پیغمبر صلی الله علیه و آله شاهد بودن آن حضرت نسبت به انبیای الهی است. علاّ مه اربلی در این باره می گوید:«از جمله اسامی رسول خدا صلی الله علیه و آله «شاهد» است؛ چون آن حضرت در روز قیامت گواهی می دهد که پیغمبران وظیفه تبلیغ خویش را نسبت به امّت های خود انجام داده اند.»[۱]

خدای متعال در این باره می فرماید: «فکیف اذا جِئنا من کلّ امّهٍ بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیداً»؛[۲] حال آنها چگونه خواهد بود آن روزی که از هر امّتی شاهد و گواه و تو را نیز بر آنان به عنوان گواه می آوریم؟

این صفت از صفات اختصاصی پیامبر اسلام است که برای هیچ پیامبری دیگری ثابت نیست و این مطلب بر برتری و افضلیت آن حضرت را نسبت به سایر انبیاءالهی دلالت دارد.

پی نوشت ها:

[۱] . کشف الغمّه، اربلی، منشورات شریف رضی، قم

[۲] . نساء ، ۴۱٫

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه.