سیدهاشم رسولى محلاتى
حسن خُلق امام حسن(علیه السلام)
همان گونه که در روایت خواندید، منظور از مکارم اخلاق، آن اعمالى است که از نظر اخلاقى، فوق‌العادگى داشته باشد، چون برخى از کارها و اخلاقیات انسان است که به طور عادى براى عموم مردم عادى است مثل آن که کسى به شما نیکى و احسان کند و شما نیز در برابر، به او احسان و نیکى کنید که این یک امر عادى و طبیعى است و خ…