سپاهیان یزید
نگاهى به ویژگى‌هاى اصحاب سیدالشهدا (ع)‏
جواد سلیمانى چکیده روزى که سیدالشهدا نهضت خویش را آغاز کرد، کوفه دست کم داراى یک صدهزار رزمنده بود که بخش عظیمى از آن ها از محبّان اهل بیت(علیهم السلام)به شمار مى آمدند. بر همین اساس، شهرهایى چون مکه و مدینه و بصره مملو از رزمندگانى بودند که از یک سو، به فسق یزید معترف و از سوى دیگر، از شأن و منزلت وال…