سيستم ارزشى
توحید درمانى
اين نظام درمانى منحصر به فرد, كه دست يابى به همان اهداف درمان هاى رشدى (growth) را در نظر داشته, به وسيله يك ايرانى پيرو ارزش هاى اسلامى به نگارش درآمده و نخست در محيط دانشگاهى (دانشگاه فردوسى مشهد) و سپس در محيط زندان بسط يافته است. اولين تماس دكتر جلالى طهرانى با من, به دليل خواندن نوشته هايم در مورد زن…