سوره الرحمان
بهشت هاى دوگانه و نعمت هاى آن در سوره الرحمن
خداوند متعال در سوره الرحمن زیبائى مراتب بهشتیان و نعمت هاى متناسب با آن را بیان مى کند و در سوره صافات آیات ۴۸ تا ۴۹ در خصوص زنان بهشتى مى فرماید: «وَ عِندَهُمْ قَـ'صِرَ ' تُ الطَّرْفِ عِینٌ * کَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَکْنُونٌ؛ و در نزد بندگان مخلَصین خدا زنهائى هستند که چشمان خود را فقط بدانها میاندازند و…