نوشته‌ها

موارد بیان حدیث منزلت

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) در موارد بسیار و در موقعیت های گوناگون، حدیث منزلت را در شأن مولای متقیان امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرموده اند. اینک به اختصار به چند مورد آن اشاره می کنیم. ۱٫ پیمان برادری بین اصحاب پیامبر نخستین مورد بیان حدیث منزلت، در جریان پیمان برادری بی…